Các hình ảnh hoạt động của trường

TRUC__CUOC_CHIA_TAY_N_C_BUP_BE.mp3 Beat__Trong_com.mp3 YouTube__Canh_dieu_que_huong_Nhung_ngoi_sao_nho.flv Minh_hoa_cau_lenh_vong_For_lui.swf Doan_Flash_ro_bot_nhat_rac2.swf Cau_lenh_lap_While_Tin_81.swf IMG_0035.jpg 0.nu_cuoi.mp3 0.nho_on_thay_co.mp3 0.nguoi_thay.mp3 0.lien_khuc_dan_ca_7-8-9.mp3 0.nguoi_GVND_Nu.mp3 0.bong_hong_tang_me_va_co.mp3 DSC_0143.jpg DSC_0205.jpg DSC_0202.jpg DSC_0196.jpg DSC_0255.jpg DSC_0250.jpg DSC_0189.jpg

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Liễu
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Long Thiên
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Tiến Dũng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 75 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Dình Hoàng Nam
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Nga
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên PGS. TSKH. NGƯT. Trần Thị Thế
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/thehoa123
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 62 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Mỹ Chung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 677 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Long Thiên
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 88 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Thanh Thuỷ
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 70 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên NGND. Phạm Trung Linh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 88 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Nhân Tình
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/nhantinhcun
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 675 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Dương
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/duong1982
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 77 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Mai
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 74 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Dương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Văn Thị Thi Tân
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Tình
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phan Xuan Tam
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phan Thị Thuy Vân
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/bevan84
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 558 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Tiến Dũng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 70 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hiếu
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Triệu Phong
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)